Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts Leader

El termini de presentació de sol·licituds dels AJUTS LEADER és d'un mes, del 21 de desembre de 2023 fins el dia 20 de gener de 2024.

Aquests ajuts tenen com a finalitat el foment de la generació d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel DACC, amb accions dirigides a: fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l’arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Cal tenir en compte que queden excloses de ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits i les condicions per participar en les convocatòries d’ajuts associats al Contracte global d’explotació. I que no són subvencionables les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.

Per demanar assessorament personalitzat les persones interessades podeu dirigir-vos als tècnics següents:

Robert Terré Salse, tècnic de l’Associació Leader de Ponent

Telèfon: 973 71 13 13 ext. 412 – C/e: rterre@leaderponent.cat

Mònica Rosinach Buira, tècnica de l’Associació Leader de Ponent

Telèfon: 973 14 26 58 ext. 206 – C/e: mrosinach@leaderponent.cat

A més, també trobareu tota la informació a través d'aquest enllaç: https://www.leaderponent.cat/ajuts-leader/

Galeria d'imatges