Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

COL·LECTIVITAT DE REGANTS NÚM. 8

La Col·lectivitat de Regants núm. 8 de Bellpuig convoca tant als regants com als titulars d'altres aprofitaments diferents del reg, a la Junta General Ordinària que es durà a terme al local de l'av. de Preixana, 24, demà dijous 24 de novembre a les 19.30 h, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de l'Assemblea de data 17-3-2022.

2. Nomenament d'interventors per a l'aprovació de l'acta d'aquesta sessió.

3. Examen i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de Memòria semestral.

4. Examen i aprovació, si escau, dels pressupostos d'ingressos i despeses per al proper exercici 2023 i determinació dels terminis per al pagament de derrames.

5. Elecció de president de la Col·lectivitat.

6. Elecció de vocals titulars i suplents que han de reemplaçar als que cessen en el seu càrrec en la Junta Rectora (Demarcacions de Vilagrassa, de Seana i de Castellnou) i en el Jurat de Regs.

7. Examen i aprovació, si s'escau, de les obres i treballs a realitzar, i determinació dels terminis per al pagament de derrames.

8. Informes Presidència i Junta Rectora.

9. Torn obert de paraules.