Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari 12 de juliol

Ple Extraordinari d’Organització del nou Consistori

Data i hora: dimecres 12 de juliol de 2023 a les 19:30 hores

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ DE DATA 17 DE JUNY DE 2023.

2. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT.

3. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DISTRIBUCIÓ D’ÀREES I DE DELEGACIONS ESPECIALS.

4. PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

5. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

6. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT.

7. PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES.

 8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2023 DEL PRESSUPOST VIGENT.