Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL

 

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL

De conformitat amb allò establert en l'article 37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, convoco als Regidors electes d’aquest Ajuntament, segons l’Acta de Proclamació oficial de candidats electes en les Eleccions Municipals de 28 de maig de 2023 a la SESSIÓ CONSTITUTIVA de la NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper dissabte dia 17 de juny de 2023, a les 12:00 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

  1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
  2. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS I  DE  LA  PERSONALITAT  JURÍDICA DELS  ELECTES
  3. JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS/ES
  4. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE NOVA CORPORACIÓ
  5. ELECCIÓ DE L’ALCALDE
  6. JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE ELECTE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC