Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Es convoca la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el dijous 18 de maig de 2023, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES ANTERIORS: 2, 3, i 4/2023

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L´ AJUNTAMENT DE BARBENS, PEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DEL PROGRAMARI DE COMPTABILITAT CGAP PLUS

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE BARBENS PER A L’IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I ELS FEMINISMES I L’IMPULS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) I LA REALITZACIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT I DE GÈNERE PEL PERÍODE 2022-2025.

 

  1. APROVACIÓ,SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE BARBENS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 2022-2025. (PLANS LOCALS DE JOVENTUT)

 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE BARBENS, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, URGÈNCIES SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL, ESTABLERTS AL CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025

 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL D’AQUEST AJUNTAMENT

 

  1. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’AQUEST AJUNTAMENT EN RELACIÓ A LA PLAÇA MESTRE BENET I TRAVESSERA LA FONT

 

  1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2023 DEL PRESSUPOST VIGENT