Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Es convoca la SESSIÓ EXTRAORDINÀIRA del PLE MUNICIPAL que tindrà lloc avui 14 de juliol a les 18:00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament, que es desenvoluparà d'acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR: 4/2022

2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4-22 DEL PRESSUPOST VIGENT.

3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 2021.