Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Es convoca la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el dijous 2 de març de 2023, a les 19:30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

 1. PART RESOLUTIVA

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES ANTERIORS:10/2022 i 1/2023

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022.

 

 1. NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER LA COMPRA DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PEL CURS 2023-2024.

 

 1. ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI S’ESCAU.

 

 1. MOCIONS, SI S’ESCAU.

 

 

 1. CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE DE L’ANY 2022.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE MOROSITAT ANUAL 4T TRIMESTRE DE L’ANY 2022.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME ANUAL DE RESULTATS DE CONTROL INTERN DE L’ANY 2022.

 

 1. INFORMES D’ALCALDIA.

 

 1. PRECS I PREGUNTES.