Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària del Ple Municipal

Es convoca la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el dijous 6 de setembre de 2023, a les 19:30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

 1. PART RESOLUTIVA

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIORS: 8/2023 I 9/2023.

 

 1. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT  DE L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ A LA PLAÇA MESTRE  BENET I TRAVESSERA DE LA FONT

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS 2024.

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIFERENTS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

 

 1. ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI S’ESCAU.

 

 1. MOCIONS, SI S’ESCAU

 

 

 1. CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I MOROSITAT DEL 2N TRIMESTRE DE L’ANY 2023.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N TRIMESTRE DE L’ANY 2023.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIO EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC

 

 

 1. INFORMES D’ALCALDIA.

 

 

 1. PRECS I PREGUNTES.