Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Es convoca sessió ordinària del Ple municipal, avui, 13 de desembre a les 19.30 h, amb el següent ordre del dia:

 1. APROVACIÓ ACTES PLENS 10,11,12 I 13/2023
 2. Expedient 115/2023. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’ AJUNTAMENT DE BARBENS EN RELACIÓ AMB LES ACTUACIONS DELS PROGRAMES OCUPACIONALS GESTIONATS PER L’ ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
 3. Expedient 117/2023.APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER FER EFECTIVA LA POSADA A DISPOSICIÓ DEL CONSULTORI
 4. Expedient 118/2023.APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE AULASTUDI SCP I L’AJUNTAMENT DE BARBENS, PER DESENVOLUPAR, EN RÈGIM D’ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, EL PROGRAMA FPO DUAL DEL SOC
 5. Expedient 120/2023. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST VIGENT
 6. ASSUMPTES D'URGÈNCIA, SI S'ESCAU
 7. MOCIÓ EN FAVOR DE LA SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS 2024
 8. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
 9. INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ PERIODE MIG DE PAGAMENT DE PROVEÏDORS TERCER TRIMESTRE 2023
 10. INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIO SOBRE EXECUCIÓ DE PRESSUPOST I MOROSITAT TERCER TRIMESTRE 2023
 11. INFORME SECRETARIA INTERVENCIÓ EN RELACIÓ A L'APLICACIÓ DE L'ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2023 D'IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC
 12. INFORMES D'ALCALDIA, SI S'ESCAU
 13. PRECS I PREGUNTES