Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió Ordinària del Ple Municipal

Es convoca sessió ordinària del Ple municipal, avui a les 19.30 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

  1. A) PART RESOLUTIVA

- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS: 2/2024, 3/2024 I 4/2024

- Expedient 260/2024. BAIXA DE DRETS DE COBRAMENT CORRESPONENTS A EXERCICIS TANCATS

- Expedient 266/2024. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE BARBENS EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CURA PUNTUAL PER A NENS I NENES DE 0 A 16 ANYS

- Expedient 270/2024. ADHESIÓ DE L' AJUNTAMENT DE BARBENS A LA INICIATIVA DE L' ALIANÇA EDUCACIÓ 360

- Expedient 272/2024. APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2024 DEL PRESSUPOST VIGENT

- ASSUMPTES D'URGÈNCIA, SI S'ESCAU

  1. B) ACTIVITAT DE CONTROL

- DACIÓ DE COMPTE DECRETS D'ALCALDIA

- INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ PERIODE MIG DE PAGAMENT DE PROVEÏDORS PRIMER TRIMESTRE 2024

- INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ SOBRE EXECUCIÓ DE PRESSUPOST I MOROSITAT PRIMER TRIMESTRE 2024

- INFORME SECRETARIA INTERVENCIÓ EN RELACIÓ A L'APLICACIÓ DE L'ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2023 D'IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC-PRIMER TRIMESTRE 2024

- INFORMES D'ALCALDIA, SI S'ESCAU

C) PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES