Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Es convoca la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el dijous 2 de setembre de 2021, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

 1. PART RESOLUTIVA

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS: 5, 6 i 7/2021.

 

 1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2-21 DEL PRESSUPOST VIGENT.

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 2020.

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS 2022.

 

 1. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE NOMENAMENT SECRETÀRIA REGISTRE CIVIL

 

 1. ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI S’ESCAU.

 

 1. MOCIONS, SI S’ESCAU: MANIFEST EN DEFENSA DE LES BANQUETES ARBRADES DEL CANAL D’URGELL I ENTORN

 

 1. CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2N TRIMESTRE DE L’ANY 2021.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N TRIMESTRE DE L’ANY 2021.

 

 1. INFORMES D’ALCALDIA.

 

 1. PRECS I PREGUNTES.