Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Es convoca la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el dijous 3 de març de 2022, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

 1. PART RESOLUTIVA

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES ANTERIORS: 9/2021 i 1/2022

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021.

 

 1. RATIFICAR, SI S’ESCAU, EL DECRET 25/2022 SOBRE REUNIONS D’ ORGANS DE GOVERN DE FORMA TELEMÀTICA

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE BARBENS 2022-2025.

 

 1. ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI S’ESCAU.

 

 1. MOCIONS, SI S’ESCAU.

 

 • MOCIÓ DE SUPORT EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARI I DEL MÓN RURAL
 • MOCIÓ PEL CONTROL DE LA SOBREABUNDÀNCIA DE CONILLS DE BOSC
 • MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ I LA XARXA D’ ALCALDES I ALCALDESSES PER LA PAU DE CATALUNYA SOBRE EL CONFLICTE A UCRAÏNA

 

 1. CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE DE L’ANY 2021.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE MOROSITAT ANUAL 4T TRIMESTRE DE L’ANY 2021.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME ANUAL DE RESULTATS DE CONTROL INTERN DE L’ANY 2021.

 

 1. INFORMES D’ALCALDIA.

 

 1. PRECS I PREGUNTES.