Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Es convoca la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc avui 2 de juny de 2022, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

PART RESOLUTIVA

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR: 3/2022.

 

 1. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER LA REFORMA INTERIOR DELS ESPAIS ANNEXOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL

 

 1. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “BLAU CEL”.

 1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3-22 DEL PRESSUPOST VIGENT.

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL:ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT

 

 1. ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI S’ESCAU.

 

 1. MOCIONS:

   7.1 MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU

 CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

 1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 1R TRIMESTRE DE L’ANY 2022.

 

 1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1R TRIMESTRE DE L’ANY 2022.

 

 1. INFORMES D’ALCALDIA.

 

 12. PRECS I PREGUNTES.