Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Es convoca la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el dijous 1 de setembre de 2022, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

PART RESOLUTIVA

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIORS: 5/2022.

 

  1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5-22 DEL PRESSUPOST VIGENT.

 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS 2023.

 

  1. ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI S’ESCAU.

 

  1. MOCIONS, SI S’ESCAU

 

 CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

  1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.

 

  1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2N TRIMESTRE DE L’ANY 2022.

 

  1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 2N TRIMESTRE DE L’ANY 2022.

 

  1. INFORMES D’ALCALDIA.

 

  1. PRECS I PREGUNTES.