Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Es convoca la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el dijous 1 de desembre de 2022, a les 19:30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

A) PART RESOLUTIVA

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS: 6/2022, 7/2022, 8/2022 i 9/2022.

 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AHDESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARBENS A L’ACORD ENTRE CCOO, UGT, ACM I FMC EN RELACIÓ ALS CRITERIS A APLICAR AL PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL DERIVATS DE LA LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE.

 

  1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6-22 i 7-22 DEL PRESSUPOST VIGENT.

 

  1. ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI S’ESCAU.

 

  1. MOCIONS, SI S’ESCAU.

 B) CONTROL I FISCALITZACIÓ

 

  1. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.

 

  1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 3ER TRIMESTRE DE L’ANY 2022.

 

  1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 3ER TRIMESTRE DE L’ANY 2022.

 

  1. INFORMES D’ALCALDIA.

   

  1. PRECS I PREGUNTES.