Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords del ple del 4 de juny de 2020

DISSABTE 06 JUNY 2020

Entre els acords del ple ordinari del passat 4 de juny, aprovats per unanimitat de tots els regidors i regidores, destaquem:

-L'aprovació de la suspensió del cobrament de la taxa de les terrasses entre el 13 de març i el 13 de juny de 2020, atesa la voluntat de l'Ajuntament de reactivar l'economia del municipi arran de la crisi de la Covid-19.

-L'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i l'Ajuntament de Barbens per la compra de bosses compostables per a la recollida de la matèria orgànica, amb l'objectiu de fomentar la recollida selectiva.

A partir del mes de setembre, l'Ajuntament les començarà a repartir entre els veïns.

-L'aprovació inicial de l'Ordenança de convivència i civisme de Barbens.

La finalitat d’aquesta ordenança és el manteniment d’un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els veïns i veïnes de Barbens, determinant mecanismes per conscienciar, corregir i, si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de vida i atemptin contra la tranquil·litat, la seguretat i la salubritat del poble, així com els drets i béns de la ciutadania.

L'ordenança preveu la regulació de les actituds cíviques fonamentals (rebuig a la violència, dignitat de les persones, contaminació acústica, emissions a l'atmosfera, medi ambient, neteja i salubritat, recollida de la brossa, establiments i activitats econòmiques, socials i culturals i activitats a la via pública), dels equipament o béns comuns (utilització dels espais i equipaments públics, espais forestals, fogueres i pirotècnia) i de la convivència veïnal (activitats als habitatges i tinença d'animals a la via pública).

El procediment serà primer emetre una notificació d'avís (amb l'objectiu de conscienciar) i, si es reincideix, sancionar les persones infractores per la via administrativa (sancions lleus, greus o molt greus, segons la tipologia de la infracció), sens perjudici de les sancions civils o penals que puguin interposar altres organismes.

Es podrà consultar el contingut íntegre de l'ordenança quan surti publicada al BOP, que és quan entrarà en vigor. Es publicarà també a la pàgina web de l'Ajuntament.