Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar curs 2020-2021

DIMARTS 30 JUNY 2020

Aquest tràmit permet sol·licitar per part de les famílies amb fills escolaritzats als ensenyaments infantil, primària o secundaria cursant estudis d’ESO, cicles formatius i batxillerat en el curs escolar 2020/2021, ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar.


Qui ho pot sol·licitar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/ada.


Quan es pot sol·licitar?


A partir del 30 de juny i fins al 21 de juliol de 2020.


Quin cost té?
Gratuït


Requisits a complir
- Famílies amb fills escolaritzats a l'ensenyament infantil, primari o secundari cursant estudis d’ESO, cicles formatius i batxillerat en el curs escolar 2020/21.
- Estar empadronat a Barbens.
- Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d'habitants des de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.
- No superar els següents llindars d'ingressos corresponents a l'exercici 2019 (vegeu les bases).

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els
membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació
superior a 130.000 euros.
En cas de separació dels pares, que s'haurà de justificar documentalment, el requisit de
figurar en el Padró municipal d'habitants s’haurà d’entendre referit a l’infant beneficiari i al
progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.

- No percebre cap altre ajut per aquest concepte.


Consulteu les bases de la convocatòria d'ajuts 

Accediu a la sol·licitud. Podeu fer-la arribar de forma electrònica com a adjunt de la instància genèrica des de la pàgina web.

Fitxers adjunts