Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenances fiscals per al 2020

DIMARTS 12 NOVEMBRE 2019

El dijous 7 de novembre de 2019 el ple de l’Ajuntament de Barbens va aprovar les ordenances fiscals per al 2020.

En general, es mantenen la majoria d’impostos i taxes, amb millores pel que fa a les bonificacions i es modifica la regulació i gestió d’algunes ordenances.

Es mantenen els coeficients de l’IBI urbana i rústica, amb bonificacions fins al 30% per a famílies nombroses i fins al 40% per a la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energia solar.

S’apuja la quota de l’IAE però s’estableixen bonificacions per a l’inici d’activitats empresarials o augment de la plantilla. A més, s’iguala la taxa per a totes les empreses i comerços  de dins el poble, que fins ara estava diferenciada per carrers.

Pel que fa a l’impost sobre vehicles, s’estableixen bonificacions per als vehicles classificats com a zero emissions o com a ECO i s’augmenta la taxa per als vehicles de gran cilindrada.

Es canvia la gestió de les taxes de subministrament d’aigua i escombraries. A partir del 2020 la gestió passarà a dependre de l’Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació de Lleida, com ho són ja els impostos de l’IBI, IAE i vehicles. D’aquesta manera, es pretén acabar amb el volum considerable d’impagats que hi ha fins ara. Pel que fa a l’aigua, s’estableix una tarifa única i una altra de variable per tal de penalitzar-ne el consum excessiu. La taxa d’escombraries augmenta un 6,56% perquè augmenta també des del Consell Comarcal ja que els resultats de la recollida selectiva no són els esperats. No reciclem prou bé i cal ser conscients que, a més del medi ambient, les butxaques també en surten perjudicades.

Es modifica l’ordenança de la taxa de les piscines: s’introdueixen descomptes per a famílies nombroses o monoparentals i per a persones majors de 65 anys, s’estableix la gratuïtat per a infants de 0 a 3 anys i també tiquets per a 10 sessions. A més, es regulen els cursets de natació dins de l’ordenança.

Finalment, s’introdueix la taxa de dos documents nous que podran expedir les oficines municipals i no caldrà desplaçar-se a Lleida. Es tracta de dels certificats del Punt d’Informació Cadastral.

L’aprovació inicial de les ordenances està publicada al BOP del 11/11/19 i es preveu que al desembre quedaran definitivament aprovades, quan seran publicades també a la web de l’Ajuntament.