Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Protocol d’Autocontrol i Gestió de la Xarxa d’abastament d’aigua potable

DIMARTS 21 GENER 2020

La Diputació de Lleida ha redactat el Protocol d’Autocontrol i Gestió de la Xarxa d’abastament d’aigua potable amb l’objectiu d’assegurar un alt nivell de protecció de la salut dels consumidors i adequats a les normatives espanyola i europea.


Aquesta situació de control més estricte en criteris de qualitat és el producte de l’activitat de recerca en l’àmbit del control sanitari i la gestió integrada de l’aigua. Els resultats d’aquestes investigacions suposen millores en:

• la protecció de les instal·lacions per a la captació, tractament, emmagatzematge i transport de l’aigua de consum humà,
• els materials de construcció instal·lats en l’abastament,
• les substàncies i productes utilitzats en el tractament de potabilització de l’aigua,
• la gestió de dades i sistemes d’informació,
• etc.

Aquests criteris s’aplicaran a totes aquelles aigües que, independentment del seu origen i tractament rebut, l’utilitzin en la indústria alimentària o es subministrin mitjançant xarxes de distribució pública o privada.
Els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum humà en el punt d’entrega al consumidor.

Per això, la Diputació ha redactat aquest protocol, que serà l'eina principal per gestionar la xarxa d'aigua del nostre poble.