Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Barbens

Codi
250411
Comarca
Pla d'Urgell
Població
979
Superfície
7,56
Densitat
129,5
Altitud
283

Superfície (km²)

Municipi
7,56
Comarca
305,14
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
129,5
Comarca
121,4
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
542
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
437
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
979
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
119
Comarca
5.804
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
608
Comarca
23.890
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
158
Comarca
5.605
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
58
Comarca
1.470
Catalunya
250.143

Població

Municipi
943
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
59
Comarca
2.925
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
362
Comarca
12.778
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
78
Comarca
2.614
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
19
Comarca
515
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
518
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
60
Comarca
2.879
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
246
Comarca
11.112
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
80
Comarca
2.991
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
39
Comarca
955
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
425
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
585
Comarca
26.795
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
44
Comarca
2.639
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
314
Comarca
7.335
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
943
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
612
Comarca
29.665
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
331
Comarca
7.104
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
943
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
316
Comarca
14.786
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
202
Comarca
4.046
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
518
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
296
Comarca
14.879
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
129
Comarca
3.058
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
425
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
543
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
7
Comarca
565
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
12
Comarca
1.108
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
140
Comarca
6.515
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
42,9
Comarca
69,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
5
Comarca
168
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
137
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
7
Comarca
305
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
8
Comarca
205
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
189
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
394
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
108
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
24
Comarca
102
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-3
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
21
Comarca
161
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
66
Comarca
595
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
36
Comarca
372
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
41
Comarca
142
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
25
Comarca
453
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
66
Comarca
595
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
115
Comarca
7.373
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
13,3
Comarca
22,07
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-11,44
Comarca
1,91
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
24,74
Comarca
20,16
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
761
Comarca
35.088
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
648
Comarca
29.963
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
641
Comarca
30.552
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
473
Comarca
23.031
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.067
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
821
Comarca
36.156
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
49
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
26
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
41
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
137
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
276
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
35,4
Comarca
21,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
32,7
Comarca
34,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
15,7
Comarca
20,4
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
16,1
Comarca
23,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
585
Comarca
25.139
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
81,2
Comarca
66,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
556
Comarca
24.638
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
83,5
Comarca
82,2
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
568
Comarca
24.632
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
61,1
Comarca
62,5
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
44,4
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
576
Comarca
24.873
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
234
Comarca
9.212
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
137
Comarca
6.900
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
371
Comarca
16.112
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
386
Comarca
17.020
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
400
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.375
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
815
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
6.375
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
135
Comarca
11.965
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
890
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
245
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
410
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.720
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
85
Comarca
3.265
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
2.740
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
3.690
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
3.520
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.020
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
135
Comarca
11.965
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
15
Comarca
1.232
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
226
Comarca
8.101
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
757,17
Comarca
851,19
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
108
Comarca
3.824
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
90
Comarca
3.426
Catalunya
775.829

Total

Municipi
198
Comarca
7.250
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
16,9
Comarca
268
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,8
Comarca
173,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,8
Comarca
60,2
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
15,2
Comarca
905,9
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
2,3
Comarca
111,1
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
37
Comarca
1.518,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
19,6
Comarca
647,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
17,4
Comarca
870,5
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
37
Comarca
1.518,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
298
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
474
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
56
Comarca
2.398
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
380
Comarca
16.584
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
503
Comarca
27.587
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
34.825
Comarca
45.239
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
237
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.541
Comarca
20.095
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.353
Comarca
5.566
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
977
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1
Comarca
54
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
978
Comarca
25.279
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
203
Comarca
12.565
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
153
Comarca
6.448
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
9
Comarca
897
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
160
Comarca
501
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
440
Comarca
4.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
173
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
12
Comarca
129
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
977
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
42
Comarca
1.868
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
3
Comarca
328
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
13.628
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
2.041
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.663
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
433.767
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
3.070.620
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
49
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
217
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
12
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
8
Comarca
115
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
539
Comarca
21.874
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
64
Comarca
2.907
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
140
Comarca
5.729
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
42
Comarca
1.845
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
785
Comarca
32.355
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,11
Comarca
1,29
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
45,2
Comarca
48,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
110
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
1,57
Comarca
83.863,16
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions