Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Barbens

Codi
250411
Comarca
Pla d'Urgell
Població
979
Superfície
7,56
Densitat
129,5
Altitud
283

Superfície (km²)

Municipi
7,56
Comarca
305,14
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
129,5
Comarca
121,4
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
542
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
437
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
979
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
118
Comarca
5.821
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
643
Comarca
24.116
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
159
Comarca
5.620
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
59
Comarca
1.488
Catalunya
256.427

Població

Municipi
979
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
63
Comarca
2.966
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
384
Comarca
12.879
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
77
Comarca
2.664
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
18
Comarca
508
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
542
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
55
Comarca
2.855
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
259
Comarca
11.237
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
82
Comarca
2.956
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
41
Comarca
980
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
437
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
584
Comarca
26.813
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
46
Comarca
2.602
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
349
Comarca
7.630
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
979
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
616
Comarca
29.692
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
363
Comarca
7.353
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
979
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
317
Comarca
14.836
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
225
Comarca
4.181
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
542
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
299
Comarca
14.856
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
138
Comarca
3.172
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
437
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
565
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
574
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
12
Comarca
1.139
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
140
Comarca
6.515
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
42,9
Comarca
69,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
149
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
131
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
2
Comarca
280
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
8
Comarca
205
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
189
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
394
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
108
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
24
Comarca
102
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-3
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
21
Comarca
161
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
66
Comarca
595
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
36
Comarca
372
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
41
Comarca
142
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
25
Comarca
453
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
66
Comarca
595
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
13
Comarca
104
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
1,53
Comarca
0,31
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-9,74
Comarca
0,11
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
11,27
Comarca
0,2
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
761
Comarca
35.088
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
648
Comarca
29.963
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
641
Comarca
30.552
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
473
Comarca
23.031
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.067
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
821
Comarca
36.156
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
49
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
26
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
43
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
138
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
279
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
29,3
Comarca
18,5
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,4
Comarca
34,4
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
16,9
Comarca
21,7
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
17,3
Comarca
25,4
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
532
Comarca
24.970
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
85,9
Comarca
72,3
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
523
Comarca
24.487
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
54,1
Comarca
56,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
525
Comarca
24.489
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,4
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
76
Comarca
71,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
529
Comarca
24.759
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
348
Comarca
16.254
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
54
Comarca
1.878
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
402
Comarca
18.132
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
402
Comarca
12.837
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
807
Comarca
30.969
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
240
Comarca
9.440
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
135
Comarca
7.055
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
375
Comarca
16.495
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
395
Comarca
17.430
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
425
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.410
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
805
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
140
Comarca
6.315
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
145
Comarca
11.955
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
875
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
245
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
395
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.745
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
85
Comarca
3.255
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
2.670
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
3.750
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
3.825
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.705
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
145
Comarca
11.955
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
17
Comarca
1.218
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
225
Comarca
8.162
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
769,21
Comarca
897,75
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
102
Comarca
3.835
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
93
Comarca
3.491
Catalunya
783.019

Total

Municipi
195
Comarca
7.326
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
16,9
Comarca
268
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,8
Comarca
173,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,8
Comarca
60,2
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
15,2
Comarca
905,9
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
2,3
Comarca
111,1
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
37
Comarca
1.518,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
19,6
Comarca
647,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
17,4
Comarca
870,5
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
37
Comarca
1.518,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
333
Comarca
13.689
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
58
Comarca
4.263
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
391
Comarca
17.952
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
85,2
Comarca
76,3
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
204
Comarca
9.957
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
75
Comarca
2.445
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
60
Comarca
1.284
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
333
Comarca
13.689
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
22,5
Comarca
17,9
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
12
Comarca
468
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
21
Comarca
1.071
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
51
Comarca
3.660
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
87
Comarca
3.648
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
147
Comarca
4.647
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
18
Comarca
195
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
333
Comarca
13.689
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
57,1
Comarca
88,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
503
Comarca
27.602
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
34.869
Comarca
45.290
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
237
Comarca
321
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.541
Comarca
20.095
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.353
Comarca
5.566
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
977
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1
Comarca
54
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
978
Comarca
25.279
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
203
Comarca
12.565
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
153
Comarca
6.448
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
9
Comarca
897
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
160
Comarca
501
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
440
Comarca
4.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
173
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
12
Comarca
129
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
977
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
42
Comarca
1.868
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
3
Comarca
328
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
13.628
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
2.041
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.663
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
433.767
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
3.070.620
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
217
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
8
Comarca
125
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
547
Comarca
21.948
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
63
Comarca
2.938
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
139
Comarca
5.716
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
40
Comarca
1.857
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
789
Comarca
32.459
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,05
Comarca
1,27
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,3
Comarca
48,9
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
0,3
Comarca
93.271,53
Catalunya
3.823.878,74